Navigácia

Chcete, aby bola vaša firma úspešná?

- hľadáte spôsob, ako zvýšiť predaj vašich produktov a služieb?
- chcete zvyšovať svoj podiel na trhu?
- chcete uzatvárať viac objednávok a zvyšovať zisky? 

Odlíšte sa od konkurencie!

K tomu, aby ste sa zaradili medzi firmy, ktoré neustále zvyšujú svoje tržby a zisky, už nestačí byť priemerný. Presvedčte zákazníka o tom, že si má spomedzi konkurencie vybrať práve vás.

Krátkou analýzou a overenými postupmi vám pomôžeme nájsť výhody vašej firmy, ktoré vás odlišujú od konkurencie.

Dáme vašej firme nový impulz!

   ...viac info

Zabezpečíme pre vás:

Tvorbu efektívnej marketingovej stratégie

Aby bol Váš marketing úspešný, jeho koncept musí byť výnimočný, ale zároveň čistý a jednoduchý. Pri jeho tvorbe je veľmi dôležité poznať myslenie zákazníka.
...viac info 


Kreatívny design

Obal predáva. Pod pojmom obal rozumieme nielen vignetu, fľašu alebo krabičku, ale celkový vonkajší vizuál firmy. Vaši zákazníci si už pri prvom kontakte s vašou firmou podvedome utvárajú obraz o spoľahlivosti, dôveryhodnosti a kvalite vašej firmy. Preto nepodceňujte úlohu designu pri komunikácii.
...viac info


Cenovo výhodnú tlač

Pri realizácii vašej marketingovej stratégie už nemusíte mať obrovský rozpočet. Vďaka ekonomickému vyťažovaniu tlačových hárkov dokážeme pri zachovaní 100% kvality ušetriť našim zákazníkom až 50% nákladov.
...viac info 


Kvalitný web

Štýl a obsah webovej prezentácie musí byť spracovaný tak, aby mal čo najväčšiu výpovednú hodnotu pre vytypovanú cieľovú skupinu. 
...viac info

Kontakt

WRT - kreatívne štúdio
Drevárska 2
Spišská Nová Ves

Tel.: +421 903 647 409
E-mail: wrt@creativezone.sk

Na požiadanie vám vytvoríme ftp konto. S touto požiadavkou nás kontaktujte na e-mailovej adrese. 

Najčítanejšie

Prebiehajúca akcia...
SEO nevyhnutnosťou... 

Referencie