Navigácia

Grafický dizajn

Svojim klientom zabezpečujeme:

dizajn loga, corporate identity, označenie firmy, dizajn obchodných materiálov, brožúr, katalógov, výročné správy, prospekty, firemné noviny, časopisy, direct mailing, klasické maily, webové stránky, flashové animácie, obalový dizajn, cd booklety, letáky, plagáty, display-e, billboardy, navigačné tabule, výstavné systémy...

...to všetko s veľkou dávkou kreativity a inovatívnych riešení.


 


Prečo je grafický design užitočný

zdroj: www.uniegd.cz

Kvalitný grafický design uľahčuje život, šetrí peniaze aj prírodné zdroje, zvyšuje hodnotu značky, ktorú propaguje. Pomáha orientovať sa v mestskom priestore, zlepšuje medziľudskú komunikáciu a robí ju prehľadnejšou, rýchlejšou a efektívnejšou.

Design je funkčný

Podstatou designu je vyhovieť čo najlepšie účelu daného produktu. Rieši problémy spojené s tým, aby sa produkt dobre držal, aby sa s ním dobre manipulovalo a aby sa ľahko ovládal. Úhľadná sadzba bez chýb uľahčuje čítanie a šetrí čitateľovi zrak, ergonomicky navrhnutá webová prezentácia umožní návštevníkom rýchlo nájsť požadované informácie. Prehľadný internetový obchod vychádza ústrety potrebám zákazníkov, prinesie svojmu majiteľovi o mnoho viac realizovaných nákupov a výrazný finančný efekt. Zjednotené vystupovanie vo vnútri firmy pomáha zrozumiteľne komunikovať so všetkými ľuďmi, ktorý s ňou prichádzajú do styku.

Design zvyšuje hodnotu značky

Na trhu, kde existuje celá rada obdobných produktov, sa stáva ich prezentácia konkurenčnou výhodou, znakom profesionality, progresu, starostlivosti o vlastné dielo. Ak je prezentácia kvalitná, rastie aj prestíž firmy či inštitúcie, zvyšuje sa tiež povedomie o značke a s ňou súvisiacich službách.

Design zarába

Obal predáva, a platí to nie len v priemyselnom designe. Pre množstvo ľudí je vigneta pri kúpe vína podstatným faktorom (celú radu potravín v obchode posudzujeme podľa ich obalu). Premyslený vizuálny štýl zvyšuje dôveryhodnosť a každý chce predsa spolupracovať s dôveryhodnými partnermi. Design uľahčuje aj komunikáciu neziskových združení s potencionálnymi sponzormi – dôveryhodnej organizácií radi poskytnú finančné prostriedky pre ich činnosť.

Design šetrí finančné prostriedky

Grafický design nezvyšuje nutné náklady, je to práve naopak. Úsporné písmo, vďaka nemu sa zmenší rozsah publikácie, šetrí papier aj ostatné zdroje. Dobre navrhnutý obal uľahčuje uskladňovanie, zlepšuje manipuláciu a zlacňuje transport. Kvalitný design v náväznosti na výskum nových technológií a materiálu môže priniesť ešte efektívnejšie využívanie surovín a väčší dôraz na moderné ekologické materiály, šetrné k životnému prostrediu.

 

Design komunikuje

Prejavy grafického designu musia byť adekvátne dané cieľovej skupine. Iné výtvarné prostriedky používa časopis o extrémnych športoch, iné portál štátnej správy, iné písmo vyžaduje detská knižka určená začínajúcim čitateľom, iné odborná publikácia, inak budeme pristupovať ku krátkodobej kampani, inak k sústavnému budovaniu značky. Každý z týchto príkladov vyžaduje nielen odlišný autorský prístup, ale tiež hlbokú znalosť problematiky, patričné vzdelanie, výtvarné cítenie, analytické myslenie aj skúsenosti. Výsledkom má byť efektívna komunikácia zacielená na tú skupinu ľudí, ktorú chceme osloviť – musíme preto hovoriť jazykom im zrozumiteľným.

Design informuje a pomáha

Celý život nás obklopuje informačný design , piktogramy uľahčujúce orientáciu v mestskom priestore, v nemocniciach či budovách štátnej správy, dopravné značenia regulujúce prevoz na diaľniciach, výstrahy, upozornenia... Väčšina z nich je natoľko samozrejmá, že si mnohokrát ani neuvedomujeme, že všetky tieto produkty sú dielom odborníka a ich zmyslom je pomáhať každému jedincovi v orientácií, varovať pred nebezpečným a urýchľovať predávanie informácií, tam kde by mohlo byť zbytočné zdržanie či neporozumenie kritické. Nevhodne a neodborne navrhnutý informačný systém, alebo dopravné značenie môžu spôsobiť nielen ťažšiu orientáciu a následnú frustráciu, ale v krajnom prípade i nenávratné škody na majetku a životoch.

Design je krásny

Produkty špičkových grafických designerov sú krásne a človek má v sebe odjakživa túžbu obklopovať sa krásnymi a funkčnými vecami, ktoré mu spôsobujú radosť, spríjemňujú každodenný život a obohacujú ho o nové vizuálne podnety. 

Kontakt

WRT - kreatívne štúdio
Drevárska 2
Spišská Nová Ves

Tel.: +421 903 647 409
E-mail: wrt@creativezone.sk

Na požiadanie vám vytvoríme ftp konto. S touto požiadavkou nás kontaktujte na e-mailovej adrese. 

Najčítanejšie

Prebiehajúca akcia...
SEO nevyhnutnosťou... 

Referencie