Navigácia

Produkty

Základnou filozofiou firmy je poskytnúť zákazníkovi vysoko kvalitný produkt - ušitý na mieru.

OD MYŠLIENKY AŽ PO REALIZÁCIU...

Po "krátkej" analýze potreby klienta vyberáme najefektívnejší marketingový nástroj. Snažíme sa zhodnotiť všetky dostupné možnosti a neostať tak len pri klasických metódach, ale naopak využiť nové vysoko progresívne riešenia. 

Keďže sa snažíme vo firme zamerať hlavne na tlačoviny a online marketing, často spolupracujeme s profesionálmi z výrobnej sféry a dodávame klientovi produkt v subdodávke. Pre klienta to má ešte stále veľmi vysokú pridanú hodnotu, pretože na základe dlhodobých skúsenosti vieme zvoliť ideálny materiál resp. technológiu a čo je veľmi podstatné, ustrážiť proces realizácie.

Zjednodušene povedané, vezmeme na seba zodpovednosť za správnu realizáciu zákazníkovej predstavy. 

Kontakt

WRT - kreatívne štúdio
Drevárska 2
Spišská Nová Ves

Tel.: +421 903 647 409
E-mail: wrt@creativezone.sk

Na požiadanie vám vytvoríme ftp konto. S touto požiadavkou nás kontaktujte na e-mailovej adrese. 

Najčítanejšie

Prebiehajúca akcia...
SEO nevyhnutnosťou... 

Referencie